About: admin

Recent Posts by admin

Sprawozdanie za 2019r

SPAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KROPLA NADZIEI im. OJCA LEONA KNABITA sporządzone za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 1/DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita Siedziba: 30-398 Kraków, ul. Skołczanka 28 KRS: 0000414644, REGON: 122535086, NIP: 6762454352 Data wpisu w KRS w Rejestrze fundacji:15-03-2012 Data wpisu w KRS w Rejestrze przedsiębiorców: 27-07-2017 Status OPP: TAK 2/ZARZĄD FUNDACJI 1/ Prezes Fundacji : Agnieszka Mazurkiewicz 2/ Członek Zarządu Fundacji : Daria Florek -Górska 3/ Członek...

Sprawozdanie za 2018r

SPAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KROPLA NADZIEI im. OJCA LEONA KNABITA sporządzone za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 1/DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita Siedziba: 30-398 Kraków, ul. Skołczanka 28 KRS: 0000414644, REGON: 122535086, NIP: 6762454352 Data wpisu w KRS w Rejestrze fundacji:15-03-2012 Data wpisu w KRS w Rejestrze przedsiębiorców: 27-07-2017 Status OPP: TAK 2/ZARZĄD FUNDACJI 1/ Prezes Fundacji : Agnieszka Mazurkiewicz 2/ Członek Zarządu Fundacji : Daria Florek -Górska 3/ Członek...

SPRAWOZDANIE  Z  WYNIKÓW  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ   Informuje com.html , że na podstawie pozwolenia nr 259/2014 z dnia 23.04.2014r przeprowadzono zbiórkę publiczną puttygen download windows , która trwała od 01.05.2014r – 31.05.2015r. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.   Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 7328,90zł,              wg poniższych form zbiórki publicznej:                    -datki do puszek kwestarskich w kwocie 7047 Puttygen download for linux Aloha enterprise 8080 ,00zł                  -datki do skarbon stacjonarnych w kwocie 281,9zł     ...

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.