Działalność Fundacji Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita  w dużym stopniu możliwa jest dzięki dotacjom od firm i osób prywatnych. Każda kwota przekazana na nasze konto bankowe przeznaczana jest na działalność statutową Fundacji, czyli pomoc dzieciom.

Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita
ul. Skołczanka 28,  30-398 Kraków
NIP: 6762454352
REGON: 122535086
KRS: 0000414644

 

Pomóż nam pomagać wpłacając na konto:

72 1240 4650 1111 0010 6984 3685