Fundacja kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita
ul. Skołczanka 28,  30-398 Kraków
www.kroplanadziei.pl
, fundacja@kroplanadziei.pl
tel. Kontaktowy: 501 616 434

Rozlicz Pit razem z nami …

0000052078 koniecznie dopisz „Kropla Nadziei”

Naszym Partnerem jest

Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”

0000052078

 

 

NIP: 6762454352
REGON: 122535086
KRS: 0000414644

Bank Pekao SA

72 1240 4650 1111 0010 6984 3685