Bardzo nam miło móc wyróżnić kolejnego Darczyńcę, który zechciał wesprzeć cele statutowe Fundacji Kropla Nadziei.
Jest nim Ośrodek Pomocy Poszkodowanym (https://prawapacjenta.org/). Dziękujemy.

Nasza Fundacja z radością wita nowego Darczyńcę https://phonenumberlookuponline.com , który zechciał wesprzeć nasze działania!
Jest to firma Polskie Centrum Dachowe (https://polskiecentrumdachowe.pl/) – bardzo dziękujemy za pomoc.

http://www.kroplanadziei.pl/wp-content/uploads/2019/11/PolskieCentrumDachowe_logo.png