Nasze działania chcemy realizować poprzez:

- wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich  rodzinom, w szczególności:
- organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji materialnej;
- wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
- ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
- promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;                          
-
wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
- promowanie rozwoju wolontariatu;

Nasza fundacja jest otwarta nie tylko na problemy dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Każde niepełnosprawne dziecko znajdzie u nas schronienie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.

Razem mamy wielką moc!!!!

Z całego serca dziękujemy w imieniu własnym i naszych Podopiecznych.

Informacje dotyczące form pomocy naszym Podopiecznym znajdziecie Państwo w zakładce “Jak możesz pomóc?”.

 

img2