Nasze działania chcemy realizować poprzez:

wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich  rodzinom, w szczególności:
organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji materialnej;
wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;                          
wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
promowanie rozwoju wolontariatu;

Nasza fundacja jest otwarta nie tylko na problemy dzieci z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Każde niepełnosprawne dziecko znajdzie u nas schronienie. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.

Razem mamy wielką moc!!!!

Z całego serca dziękujemy w imieniu własnym i naszych Podopiecznych.

Informacje dotyczące form pomocy naszym Podopiecznym znajdziecie Państwo w zakładce Jak możesz pomóc?

img2