Choroby nerwowo-mięśniowe, są chorobami na całe życie. Jedną z chorób nerwowo – mięśniowych jest POLINEUROPATIA CZUCIOWO-RUCHOWA
( ciężkie uogólnione uszkodzenie włókien ruchowych i czuciowych)

Ola ma 19 lat ,jest chora na polineuropatię. Wymaga codziennej rehabilitacji oraz wyjazdów na specjalistyczne turnusy oraz sprzętu rehabilitacyjnego, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Dzięki rehabilitacji można spowolnić rozwój tej choroby dzięki czemu będzie mogła być jak najdłużej samodzielna.