Czym jest wolontariat?

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie (def. wg Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl). Celem wolontariatu jest aktywizowanie społeczeństwa, poprzez stworzenie możliwości pożytecznego działania. Każdy może zgłosić się z propozycją zostania wolontariuszem – nie znaczy to jednak, że każdy zawsze znajdzie dla siebie odpowiednie miejsce.

Kto może zostać wolontariuszem?

Każda osoba, która identyfikuje się z celami naszej Fundacji, ma czas i energię, aby nam pomóc. Nie ważne czy masz 20 czy 50 lat, jeśli możesz to poświęć swój czas na pomaganie innym.

Jak zostać wolontariuszem Fundacji Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita?

Zachęcamy do przysyłania kwestionariusza i listu motywacyjnego

W liście motywacyjnym powinieneś określić jasno:

– dlaczego chciałbyś współpracować właśnie z naszą fundacją?

– ile czasu w ciągu miesiąca możesz poświęcić na pracę na rzecz Fundacji?

– jaki rodzaj działań jest dla Ciebie interesujący, w jakim dziale lub projekcie chciałbyś współpracować – a także, jakie twoje cechy i kompetencje mogłyby ci w tym pomóc?

Co należy wziąć pod uwagę przed wysłaniem zgłoszenia?

– Propozycja współpracy w ramach wolontariatu skierowana jest przede wszystkim do osób mieszkających w Krakowie.

– Wolontariat z natury rzeczy nie wymaga zaangażowania „na pełny etat”, jednak zajmuje czas. Zastanów się, ile faktycznie możesz go poświęcić i nie podejmuj się zadań, którym możesz nie podołać.

– Każda forma współpracy z Fundacją wymaga różnego rodzaju umiejętności. Ważne jest, abyś zastanowił się, co konkretnie umiałbyś robić i – co nie mniej ważne, – co chciałbyś robić. Współpraca będzie korzystna dla obu stron tylko wtedy, gdy na jej początku uda się nam połączyć Twoje kompetencje i zainteresowania z aktualnymi potrzebami Fundacji. Dlatego zapoznaj się uważnie z informacjami na naszej stronie gdzie na bieżąco podawane są informacje o organizowanych akcjach dla wolontariuszy.

– Fundacja nie prowadzi praktyk, ani nie pozwala na pracę z dziećmi, jeśli jej celem jest wykorzystanie współpracy do celów prywatnych (praca magisterska itp.)

Wystarczy wysłać e-mail z wypełnionym kwestionariuszem na adres email: fundacja@kroplanadziei.pl na pewno się odezwiemy i zaprosimy do współpracy. Na ten adres można również wysyłać pytania, które was nurtują.

kwestionariusz