Cele

 

CELE

Nasza Fundacja powstała, aby pomagać dzieciom i młodzieży zmagającymi się ze swoimi niepełnosprawnościami.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc dzieciom, które miały mniej szczęścia niż ich zdrowi rówieśnicy.

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST UZBIERANIE ODPOWIEDNIEJ KWOTY, ABY OTWORZYĆ OŚRODEK DO REHABILITACJI,
GDZIE WSZYSTKIE METODY REHABILITACJI BĘDĄ DOSTĘPNE W JEDNYM MIEJSCU !!!

 

Cel, zasady i formy działalności Fundacji
Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, w szczególności:
– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w trudnej sytuacji materialnej;
– wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i kulturalnej;
– ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
– promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
– wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
– promowanie rozwoju wolontariatu.

 

 

Fundacja Kropla Nadziei
im. Ojca Leona Knabita

Skip to content