Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami naszej Fundacji:

 

Cel, zasady i formy działalności Fundacji

Celem Fundacji jest: wspieranie i niesienie pomocy niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz ich
rodzinom, w szczególności:
– organizowanie i udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej, w szczególności osobom w
trudnej sytuacji materialnej;
– wspieranie i rozwijanie ich aktywności oraz świadomości społecznej, obywatelskiej i
kulturalnej;
– ułatwianie dostępu do edukacji, kultury oraz usług medycznych i opieki;
– przeciwdziałanie istniejącym dla niepełnosprawnych barierom rzeczowym i społecznym;
– promowanie w społeczeństwie świadomości problematyki osób niepełnosprawnych;
– wspieranie w rehabilitacji i organizowanie czasu wolnego;
– promowanie rozwoju wolontariatu.

 

pełna treść dokumentu w linku poniżej:

Statut fundacji

 

img1