Nazywam się Nicola Polowiec. Lekarze zdiagnozowali u mnie upośledzenie umysłowe oraz autyzm.
Autyzm to głębokie, całościowe zaburzenie rozwojowe. Zasadnicze cechy autyzmu to: nieumiejętność komunikacji, nie rozwijanie u dziecka samoistnie interakcji społecznych a także brak mowy i zainteresowań oraz mocno ograniczone formy aktywności. Moi rodzice zapewniają mi intensywną i systematyczną rehabilitację: spotkania z logopedą i pedagogiem, integrację sensoryczną, ćwiczenia indywidualne i w grupie. Dzięki tak wszechstronnej rehabilitacji robię ogromne postępy, zaczynam mówić, czym bardzo często zaskakuję terapeutów i najbliższych. Te wszystkie zajęcia to dla mnie ciężka praca, ale wiem, że dzięki nim mam szansę w przyszłości być na poziomie moich rówieśników.